EHVS Stipendium för Bästa betyg

mån, 17 april, 00:00

Är du den personen som ska vinna årets stipendium för bästa betyg? Prissumman ligger på 5000 kronor och kommer delas ut under avslutningshögtiden den 1 juni som kommer hållas på Elite Park Hotel. Du kan ansöka genom att lämna in ansökan i brevlådan på Office under deras öppettider. Hur går man då tillväga? Jo, man lämnar utskrivet och stämplat betyg från studentreceptionen samt fyller i blanketten som finns här eller på EHVS Office.

Alternativet till att lämna in ett fysiskt stämplat betyg är att begära ditt digitala resultatintyg via Ladok. Du erhåller då en pdf med dina samtliga betyg som du skickar via mejl till: vordf.utbildning@ehvs.nu

Du som ansöker måste vara medlem i EHVS.

Sista ansökningsdag är den 19 maj 2023.

Lycka till!

 

Med vänliga hälsningar,

EHVS Styrelse 2023

 

Are you the person who will win this year's scholarship for the best grades? The prize amount is 5000 SEK and will be awarded during the closing ceremony on June 1st, which will be held at Elite Park Hotel. You can apply by submitting your application to the mailbox at Office during their opening hours. So, how do you proceed? Well, you need to submit a printed and stamped transcript from the student reception, and fill out the form that is available here or at the EHVS Office.

An alternative to submitting a physically stamped transcript is to request your digital certificate of results via Ladok. You will then receive a PDF with all your grades that you can email to: vordf.utbildning@ehvs.nu

You must be a member of EHVS to apply.

The deadline for applications is May 19th, 2023. Good luck!

Best regards, EHVS Board 2023